یکماهه محدود

119

 • تک کاربره
 • پهنای باند 25 گیگابایت
 • سرعت نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
سفارش از طریق تلگرام سفارش از طریق سایت

یکماهه نامحدود

189

 • دوکاربره
 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
سفارش از طریق تلگرام سفارش از طریق سایت

سه ماهه محدود

329

 • تک کاربره
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • سرعت نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
سفارش از طریق تلگرام سفارش از طریق سایت

سه ماهه نامحدود

459

 • دوکاربره
 • پهنای باند نامحدود
 • سرعت نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
سفارش از طریق تلگرام سفارش از طریق سایت